Pages

Cari :

18 GOLONGAN ORANG YANG DICINTAI ALLAH SWT

Siapakah mereka golongan orang-orang yang beruntung karena telah dicintai Allah SWT. Siapa sajakah mereka dan kenapa Allah SWT sangat sayang dan mencintai mereka? Mereka adalah :

1. AT-TAWWABIN (orang-orang yang bertaubat)

Sesungguhnya Allahmenyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Q.S. Al-Baqarah 222)

2. AL-MUTATHOHHIRIN (orang-orang yang suka bersuci atau menjaga wudhu’)

Sesungguhnya ALLAH menyukai orang² yang bertaubat dan menyukai orang² yang mensucikan diri…!!! (QS. Al-Baqarah 222)

3. AL-MUQSITHIN (orang-orang yang adil.)

“Sesungguhnya ALLAH menyukai orang² yang adil.” (QS. Al-Maa’idah 42)

4. AL-MUTTAQIN (orang-orang yang taqwa.)

“Katakanlah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Imran 76)

5. AL-MUHSININ (orang-orang yang suka berbuat kebaikan.)

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Ali ‘Imran 134)

6. AL-MUTAWAKKILIN (orang-orang yang bertawakal)

Orang² yang bertawakal kepada Allah kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang² yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali ‘Imran 159)

7. AS-SHOBIRIN (orang-orang yang sabar)

“Allah menyukai orang-orang yang sabar.” (Ali ‘Imran 146)

8. ORANG-ORANG YANG MENGIKUTI RASUL.

Katakanlah; “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Ali ‘Imran 31)

9. ORANG-ORANG YANG BERPERANG (JIHAD) DI JALAN ALLAH.

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS. Ash-Shaff 4)

10. Orang-orang yang tidak suka mengeluarkan kata² yang keji, berpikir mandiri, sabar dan rajin melakukan sholat malam.

Imam Al-Baqir as berkata; ”Sesungguhnya ALLAH mencintai orang yang (apabila) bersenda gurau tidak mengeluarkan katakata yang keji, yang berpikir mandiri, selalu bersabar (apabila) sendirian, dan suka melakukan shalat malam.”

11. Orangorang yang hatinya senantiasa sedih namun tetap bersyukur kepada Allah SWT.

Imam Ali Zainal ‘Abidin as berkata; ”Sesungguhnya ALLAH mencintai setiap hati yang selalu merasa sedih, dan setiap hamba yang selalu bersyukur.”

12. Orang-orang yang memiliki sifat malu (AL-HAYA’) dan santun (AL-HALIM).

Rasulullah SAW bersabda; ”Sesungguhnya ALLAH mencintai orang yang memiliki sifat malu, orang yang senantiasa santun, orang yang selalu menjaga kesucian dirinya (‘afif) , dan orang yang enggan berbuat keji.” (H.R. Muta’afiffah)

13. Orang-orang yang rajin sholat malam, bersedekah, dan tidak takut mati di jalan Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda; ”Tiga macam orang yang Allah mencintai mereka yakni mereka yang senantiasa bangun di malam hari (untuk mengerjakan shalat malam) lalu membaca;

“Kitab Allah (Al-Qur’an), mereka yang senang bersedekah dengan tangan kanannya sambil menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan mereka yang mengalahkan dan mengusir musuhnya dalam perang sementara kawan²nya menyerahkan diri kepada musuh.” (H.R. Muslim)

14. Orangorang yang saling mencintai di jalan Allah, bersilaturahiim dan bertawakkal kepada Allah SWT.

Di dalam hadits Mi’raj diriwayatkan bahwa Allah telah berfirman;

”Wahai Muhammad! Wajib bagi-Ku mencintai orang-orang yang saling mencintai di jalan-Ku, dan wajib bagi-Ku mencintai orang-orang yang saling berkasih sayang di jalan-Ku, dan wajib bagi-Ku mencintai orang-orang yang suka bersilaturrahim di jalan-Ku, dan wajib bagi-Ku mencintai orang-orang yang senantiasa bertawakkal kepada-Ku.”

15. Orang-orang yang mencintai amal yang diwajibkan kepadanya.

Allah SWT Berfirman; ”Tiada yang lebih Aku cintai dari seorang hamba-KU daripada kecintaan sang hamba kepada apa yang telah Aku wajibkan baginya.”

16. Orang-orang yang mampu meredam kemarahannya dengan santun.

Rasulullah SAW bersabda; ”Wajiblah kecintaan Allah atas orang yang marah tetapi ia mampu meredam kemarahannya dengan santun.” (HR. Muslim)

17. Orang² yang banyak mengingat mati.

Rasulullah saw bersabda; ”Barangsiapa yang banyak mengingat kematian niscaya ALLAH mencintainya.” (HR. Muslim)

18. Orang-orang yang mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan membenci apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya.

Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW; ”Aku ingin sekali menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.”

Rasulullah saw pun bersabda (berkata); ”Cintailah apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan bencilah apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya.”

World Breaking News

Belajar Bahasa Inggris Mandiri

Artikel Komputer

 

Pilih Tulisan

KlaK-KliK

Kabar Bengkulu

Kabar Nusantara

Instagram